מחלקת אם ועובר

במחלקה מאושפזות נשים בשבועות 24 ועד 42 להריון כאשר עקב מצב אימהי או עוברי נדרשת השגחה וטיפול על ידי רופאים מומחים בתחום זה. האבחון, הטיפול, התמיכה והשגחה המבוצעים ביחידה עשויים לצמצם סיבוכים מילדותיים ולהביא לתוצאות מילדותיות טובות יותר. המחלקה שוכנת במבנה מיושן שאינו מאפשר טיפול מיטבי. שיפוץ המחלקה יאפשר שיפור משמעותי בתנאי האשפוז ויצירת סביבה תומכת החלמה לרווחת המטופלות. תכנון: אדר' אסף אוזן/שרון אדריכלים

עלות: 2,000,000 ₪, בסיוע תרומה של משפחת פיצ'וטו

DONATIONS FOR GALILEE MEDICAL CENTER

Thanks to partners like you, we will be able to improve the
care for our patients and for those who really need support