הקמת מכון PET CT

בדיקת דימות מתקדמת המשמשת בעיקר לזיהוי, אבחון ומעקב אחר טיפול בגידולים סרטניים. כיום לתושבי הגליל המערבי אין נגישות לבדיקה קריטית זו, והם נאלצים לנסוע למרכזים רפואיים מרוחקים. במרכז הרפואי לגליל מטופלים אלפי חולים אונקולוגיים ומאות נוספים מאובחנים מדי שנה. 

עלות: 13,000,000 ₪ 

DONATIONS FOR GALILEE MEDICAL CENTER

Thanks to partners like you, we will be able to improve the
care for our patients and for those who really need support