Position Holders

Michael Illouz – Chair of the Board.

מנכ"ל חברת טבע נאות לשעבר, בוגר מנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, וניהול משאבי אנוש בטכניון . בוגר תואר שני בניהול משאבי אנוש מאוניברסיטת לאסטר. בין תפקידיו הקודמים, מנכ"ל חברת "תופיני סער" ומנהל המחלבות בחברת שטראוס.

גידי צימרמן
מנכ"ל העמותה

לילי אליהו
מנהלת משרד העמותה

ד"ר מיכל קולן
מנהלת פרויקטים