מחלקת אם ועובר

במחלקה מאושפזות נשים בשבועות 24 ועד 42 להריון כאשר עקב מצב אימהי או עוברי נדרשת השגחה וטיפול על ידי רופאים מומחים בתחום זה. האבחון, הטיפול, התמיכה והשגחה המבוצעים ביחידה עשויים לצמצם סיבוכים מילדותיים ולהביא לתוצאות מילדותיות טובות יותר. המחלקה שוכנת במבנה מיושן שאינו מאפשר טיפול מיטבי. שיפוץ המחלקה יאפשר שיפור משמעותי בתנאי האשפוז ויצירת סביבה תומכת החלמה לרווחת המטופלות. תכנון: אדר' אסף אוזן/שרון אדריכלים

עלות: 2,000,000 ₪, בסיוע תרומה של משפחת פיצ'וטו

תרומות למרכז הרפואי לגליל

בעזרת השיתופי פעולה שלכם, נוכל לפעול
למען המטופלים ולאלו שזקוקים באמת