הקמת מכון PET CT

בדיקת דימות מתקדמת המשמשת בעיקר לזיהוי, אבחון ומעקב אחר טיפול בגידולים סרטניים. כיום לתושבי הגליל המערבי אין נגישות לבדיקה קריטית זו, והם נאלצים לנסוע למרכזים רפואיים מרוחקים. במרכז הרפואי לגליל מטופלים אלפי חולים אונקולוגיים ומאות נוספים מאובחנים מדי שנה. 

עלות: 13,000,000 ₪ 

תרומות למרכז הרפואי לגליל

בעזרת השיתופי פעולה שלכם, נוכל לפעול
למען המטופלים ולאלו שזקוקים באמת