הנהלה

הנהלת העמותה מורכבת מאנשי ציבור מתנדבים מכלל המגזרים והישובים בגליל, הנבחרים מדי שנה, על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

חברי הנהלת העמותה הם:

רעיה שטראוס בן-דרור – נשיאת כבוד

מיכאל אילוז – יושב ראש הנהלה

יפה אורי

טל פריימן

משה דוידוביץ'

אילן אופנהיימר

צביה זוגלובק

רו"ח מאיה צבי

ד"ר ראובן פולק

סיגל שאלתיאל

רו"ח דני ציבולסקי

קאסם קדמני

קראקרה רוקאיה

רו"ח ארנון רז

בינג'י רעיף

חורי שאוקי

עו"ד יצחק רז-יועץ משפטי

מרטין אקר – ועדת ביקורת

רו"ח אפי וילדמן – ועדת ביקורת

פרץ אביטן – רואה חשבון