הנהלה

הנהלת העמותה מורכבת מאנשי ציבור מתנדבים מכלל המגזרים והישובים בגליל הנבחרים מדי שנה על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

חברי הנהלת העמותה הם:

רעיה שטראוס בן-דרור – נשיאת כבוד

מיכאל אילוז – יושב ראש הנהלה

אילן אופנהיימר

יפה אורי

יצחק בלונדר

משה דוידוביץ'

צביה זוגלובק

ד"ר ראובן פולק

רו"ח דני ציבולסקי

קאסם קדמני

קראקרה רוקאיה

רו"ח ארנון רז

ישראל שחר

בינג'י רעיף

חורי שאוקי

סיגל שאלתיאל

עו"ד יצחק רז – יועץ משפטי

מרטין אקר – ועדת ביקורת

רו"ח אפי וילדמן – ועדת ביקורת

פרץ אביטן – רואה חשבון