• 3
  • collage
  • תמונת בית חולים חוץ
  • vse
  • יולדות
  • 2
  • בדיקה
  • 1
Share |

טיפול נמרץ כללי ונשימתי

היחידה לטיפול נמרץ כללי ונשימתי מורכבת משתי יחידות:

היחידה לטיפול נמרץ כללי – טלפון: 04-9107731
היחידה לטיפול נמרץ נשימתי – טלפון 04-9107685

שתי היחידות עובדות בסביבה פיזית אחת וערוכות לקליטה ולטיפול בחולים מורכבים ובעיקר חולים עם קריסה של מערכת אחת או יותר, מחלות חריפות או כרוניות קשות הפוגעות במערכות החיים החיוניות, בנוסף מתקבלים חולים עם פגיעה רב מערכתית לאחר תאונה או חולים הזקוקים להשגחה מיוחדת לאחר ניתוחים גדולים מכל האגפים, כירורגיה אורטופדיה נשים וכו'.
שתי היחידות נמצאות בבניין חדש בקומת ראשונה מעל לבניין הרנטגן וקיימת אפשרות לקלוט עד 30 מטופלים, כמעט כל מטופל בחדר נפרד.
מנהל היחידה
מנהל היחידה דר' מחול ניקולא
הצוות הרפואי
רופא בכיר ד"ר עמוס סבו
רופא בכיר ד"ר סמוחלוב אלכס
רופאה בכירה ד"ר טטיאנה חאג'
רופא מתמחה ד"ר חורי סהאר
רופא בית ד"ר ולדיסלאב סמושין
הצות הסיעודי
אחות אחראית גב' אלה טלקר רפטר
סגן אחות אחראית ואלרי אוקון
ראש צוות איאד גריס
צוות נוסף
מזכירה גב' אפרת קמפף
עובדת סוציאלית גב' סלעית אדוארדס
תחומי פעילות
מידע כללי מידע למשפחות ביחידה לטיפול נמרץ כללי/נשימתי
מטרת הטיפול הרפואי פעילות אקדמית ביחידה לטיפול נמרץ כללי/נשימתי
פעילות מחלקתית פעילות מחלקתית