• vse
  • 1
  • 2
  • collage
  • יולדות
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 3
Share |

מחלות זיהומיות ומניעת זיהומים

היחידה למחלות זיהומיות עוסקת בשני תחומים עיקריים:

1. מתן יעוץ באבחון וטיפול במחלות זיהומיות לכלל מחלקות ביה"ח, פיקוח על שימוש באנטיביוטיקה בעלת טווח פעילות רחב .
2. מניעת זיהומים נרכשים בביה"ח.

השירות הניתן על ידי צוות היחידה מתבסס על שיתוף פעולה הדוק עם המעבדה המיקרוביולוגית.

דרכים ליצירת קשר
טלפון - 04-9107490
מנהלת יחידת הזיהומים
רופאה מנהלת יחידת הזיהומים ד"ר יעל זיו
צוות סיעודי
אח ביחידת הזיהומים מר אמיל אגא
אחות ביחידת הזיהומים גב' זהבה אדרי
אחות ביחידת הזיהומים גב' זכיה דאוד
אחות ביחידת הזיהומים גב' נדיה סוויטאת
תחומי פעילות
פעילות היחידה פעילות היחידה