• collage
  • vse
  • 1
  • 2
  • בדיקה
  • 3
  • יולדות
Share |

ראומטולוגיה

היחידה הראומטולוגית במרכז הרפואי לגליל עוסקת באבחון ובטיפול בכלל המחלות הראומטולוגיות. מחלות ראומטולוגיות הן מחלות בהן קיימת מעורבות של מפרקים ורקמות הסמוכות להם, כגון גידים, רצועות ושרירים.

מחלות אלו מגוונות מאוד, וכוללות בין השאר מחלות דלקתיות מערכתיות כדוגמת מחלת מפרקים שגרונית (RA) ומחלת הזאבת (לופוס), מחלות הנגרמות מבלאי ושחיקה כדוגמת אוסטאוארטריטיס ומחלות רבות נוספות.

בראש היחידה עומד ד"ר זיו פז. פרט לד"ר פז כולל צוות היחידה גם את ד"ר מוחמד נפאע, רופא בכיר בתחום.

מעבר למתן מענה אבחנתי וטיפולי לכלל המחלות הראומטולוגיות, ד"ר פז מוביל צוות רב תחומי במרפאה יעודית למחלת הזאבת (LUPUS).

במסגרת מרפאות החוץ של המרכז הרפואי לגליל היחידה החדשה משרתת אוכלוסייה רחבה של מטופלים, בעיקר מצפון הארץ, אך מקבלת בברכה מטופלים מאזורים נוספים, מטופלים המופנים מצה"ל, ומכלל קופות החולים.

בנוסף היחידה מעניקה ייעוץ ראומטולוגי לכל יחידות ומחלקות המרכז הרפואי וכוללת אשפוז יום בו ניתנים טיפולים חדשניים על ידי צוות מסור וייעודי.

היחידה מסונפת לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.

המרפאה פועלת בימים ראשון עד חמישי בין השעות
08:00 – 15:00 בקומה השנייה של מבנה מרפאות החוץ וניתן לקבוע מועד דרך משרד זימון תורים:

טלפון 04-9107414 - זימון תורים למרפאות.
פקס - 04-9107464
04-9107609 - בירורים בנושא מרפאות לאחר השעה 12:00 בצהריים.
מנהל היחידה הראומטולוגית
מנהל יחידה ד"ר זיו פז
צוות רפואי
רופא בכיר ד"ר מוחמד נפאע
קורות חיים
קורות חיים ד"ר זיו פז מנהל יחידה
קורות חיים ד"ר מוחמד נפאע - רופא בכיר