קבוצת זוגלובק נרתמה למיזם טיפוח סביבה מעודדת החלמה במרכז הרפואי  ותרמה 100,000 ש"ח להקמת גן ולשיפוץ מתחם הקפיטריה לרווחת החולים והמבקרים.

הפרויקט הראשון בתחום טיפוח סביבה מעודדת החלמה, היה הקמת גינה שיקומית באגף השיקום והחלו תוכניות להקמת גן משחקים לילדים המאושפזים והמבקרים, להקמת גן במכון האונקולוגי ולשיפוץ מתחם הקפיטריה.
שותפים לעשיה מבורכת זו:   מר מאיר בורקיס, שמלבד תרומתו הנדיבה להקמת המכון האונקולוגי ע"ש אישתו המנוחה מורי בורקיס ז"ל, תרם גם לטיפוח הסביבתי של המכון, ועד עובדי חברת חשמל מחוז צפון, ועד עובדי רפאל, מפעל אגמו ורגוס ותורמים נוספים.אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח הסביבה ומזמינים חברות נוספות ועסקים מהאזור
 להצטרף למהפכה ולתרום לשיפור חזות המרכז הרפואי,
 לרכישת ציוד רפואי מתקדם ולקידום הבריאות של תושבי הגליל
.