• תמונת בית חולים חוץ
  • 1
  • collage
  • vse
  • 3
  • בדיקה
  • 2
Share |

מחקר ופיתוח

רשות מחקר לקידום העשייה המחקרית במרכז הרפואי לגליל:

 

 

מנהלת מחקר במרכז הרפואי לגליל:

ראש מנהלת מחקר, פרופסור בתיה קריסטל batyak@gmc.gov.il  טלפון: 04-9107603


חזון העשייה האקדמית מחקרית במרכז הרפואי לגליל:

"המרכז הרפואי יקיים מערך מחקר בסיסי, אפידמיולוגי וקליני בכל שטחי הרפואה הכולל מעבדות, מכוני מחקר, כוח אדם וכל דבר הנדרש לשם כך"
הנהלת המרכז הרפואי רואה בפעילות המחקרית בין כותלי המרכז הרפואי חלק אינטגרלי חשוב ועיקרי בפעילותם של כלל העובדים, רופאים, צוות סיעודי ופרא רפואי, לטובת המטופלים והצוות יחד.

 ב 2008 הוקמה רשות המחקר ביוזמתה וניהולה של פרופסור בתיה קריסטל, המהווה פלטפורמה ארגונית מקצועית לייזום, ליווי וקידום של מחקרים ופרסומים, השקעה בהכשרת עובדים ומתן כלים למחקר, כולל קורסי Good Clinical Practice, קורס כלי מחקר, וכו'.

המרכז הרפואי ועתידו המקצועי כנותן שרות רפואי, כמוסד מלמד וחוקר תלוי ראשית באיכות כוח האדם הרפואי שלו. העשייה המחקרית מאפשרת שמירה על מקצועיות, עדכון הצוות הרפואי, הסעודי והפרא רפואי בנעשה בתחומיהם, והיא הכרחית לשיפור ולשמירה על מתן טיפול איכותי ועדכני למטופלים בהווה ובעתיד. המחקר הרפואי, אשר תחילתו במעבדה והמשכו בשטח הקליני, מהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי וקיים קשר ישיר בין עשייה מחקרית איכותית ואיכות הטיפול הרפואי.


יעדי הרשות: 


• הטמעת תרבות ארגונית מחקרית במרכז הרפואי.
• הרחבת הפעילויות במרכזי המחקר הקיימים, הבסיסיים, הקליניים, הסיעודיים והאפידמיולוגים.
• הקמת מכון מחקר בין כותלי המרכז הרפואי וחממה ביו טכנולוגית בצמוד למכון המחקר, ובשיתוף גורמים בתעשייה ובקהילה.
• גיוס משאבים לביצוע מחקרים וסיוע בתכנון תקציבי של המחקר.
• סיוע לרופאים מתמחים, מומחים חוקרים בסיסיים ואחיות המרכז הרפואי לבצע מחקרים.
• שילוב כל העשייה המחקרית עם הוראה ובי"ס לרפואה בגליל מיסודה של אוניברסיטת בר אילן.

רשות המחקר מלווה ותומכת בצוות החוקר של המרכז הרפואי החל משלבי תכנון מחקר, השגת תקציבי מחקר, עזרה בעיבוד הנתונים ועד פרסומם.
הרשות פועלת לפיתוח פונקציות חדשות: יחידה למחקרים חיצוניים, יחידת שיווק פרסום והדרכה, יעוץ משפטי ומרכז למחקרים קליניים.
הרשות מסייעת לחוקרים במרכז הרפואי לבצע מחקרים ברמה גבוהה המתפרסמים בעיתונות מקצועית מתאימה בארץ ובעולם. עשייה מחקרית זו מהווה נקודת קשר לחברות פרמה וחוקרים חיצוניים המעוניינים לערוך מחקר במרכז הרפואי בגליל.


תשתיות מחקר במרכז הרפואי לגליל


חברות התרופות / CRO מוזמנות לפנות לגב' יולי פלדמן-אידוב בנושא ביצוע מחקרים קליניים במרכז הרפואי לגליל
yulief@gmc.gov.il


מעבדת אליישר
:  לחצו כאן
מעבדת מחקר בסיסית מרכזית של המרכז הרפואי המבוססת על עקרון ה Translational research

מנהלת המעבדה: דר' שפרה סלע shifras@gmc.gov.il טלפון: 04-9107769
פורום מחקר: דר' עילם פלצור eilamp@gmc.gov.il  טלפון: 04-9107062
יעוץ שיטות מחקר: דר' עילם פלצור ודר' שפרה סלע.


וועדת הלסינקי:   לחצו כאן
יו"ר הוועדה
: פרופסור בלה גרוס bellag@gmc.gov.il  טלפון: 04-9107022
מרכזת הוועדה: גב' חדווה מוסקוביץ hedvam@gmc.gov.il טלפון: 04-9107267


קרן מחקרים :
מרכזת תחום כלכלי ומשפטי: גב' מונא בחיית monab@gmc.gov.il טלפון: 04-9107478
מזכירת רשות המחקר: גב' רינה בורנשטיין renab@gmc.gov.il טלפון: 04-9107011

 המחקר בסיעוד:

במהלך השנים האחרונות המחקר תפס תאוצה רבה ומקום חשוב בסיעוד. המחקר בא בעקבות שאלות ספציפיות המתעוררות בעשייה הסיעודית, במטרה לקדם את איכות הטיפול. מספר הולך וגדל של מחקרים מתבצעים ע"י הצוות הסיעודי במהלך מערך האשפוז. חלק ניכר מהמחקרים יישומיים וחשיבותם רבה לשיפור הטיפול הסיעודי הישיר בחולה ובני משפחתו, עשייה סעודית מבוססת ראיות (Evidence Based Practice) .


המחקר בסיעוד הינו תהליך מדעי לצבירת ידע ישן ולפיתוח ידע חדש.מאפשר הערכת התערבות סיעודית וע"י כך מאפשר את קידום העשייה והטיפול הסיעודי.בנוסף הידע הנצבר מהווה בסיס לבניית מאגרי נתונים זמינים ושימושיים המאפשרים בדיקה ובקרה של איכות הטיפול וקידום איכות הטיפול.

מחקר הסיעוד מעורר סקרנות, גיבוש צוות, מצוינות מקצועית מעלה שביעות רצון הצוות ושיתוף הפעולה ביניהם ומאתגר הצוות הסיעודי.

 
מאמרים שהתפרסמו ומחקרים שהוצגו בכנסים בארץ ובחו"ל


מתאמת מחקרי הסיעוד: נסרה אדלבי

RNA, MPH ,PhD

Nasrai@gmc.gov.il