• תמונת בית חולים חוץ
  • 3
  • 1
  • בדיקה
  • יולדות
  • collage
  • 2
Share |

הנהלת המרכז הרפואי

סגן מנהל
מנהלת אדמנסטרטיבית בפועל
מנהלת הסיעוד
מנהל כספים