• 1
  • 2
  • יולדות
  • תמונת בית חולים חוץ
  • vse
  • 3
  • collage
  • בדיקה
Share |

נגישות

נגישות לבעלי מוגבלויות

*מתקן נחייה לעיוורים וללקויי ראיה, *הנגשת חדרי שירותים.
*מתקני שמע בדלפקי המחלקות, "דרכי גישה וחנויות.
*מכשירי שמע אישיים, *הנגשת אתר האינטרנט.
*זימון תורים באמצעות האינטרנט, *רכז הנגישות הממונה על שוויון במרכז הרפואי לגליל.
תוכן המסמך,

*הנגשה לשונית, *מוקד תרגום רפואי, *שילוט, *טפסים, *תפילה.
*כשרות ומזון, *טבעוניים וצמחוניים, *שבת, *קירוב לבבות, *חגים ליהודים.
*חגים למוסלמים, *חגים לנוצרים, *חגים לדרוזים, *מפת התמצאות של המרכז הרפואי לגליל על אגפיו.