• 2
  • 1
  • vse
  • בדיקה
  • תמונת בית חולים חוץ
  • collage
  • 3
  • יולדות
Share |

המרכז הרפואי לגליל - מכרזים

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת ג'ניוס מערכות בע"מ (להלן "הספק") לצורך מתן שירותי תמיכה למשפחת פתרונות SPSS
כל הנתונים ופירוט נוסף בפנים

פורסם בתאריך:
התקשרות עם חברת "אי. או. אס" פתרונות משרד מתקדמים בע"מ, (להלן "הספק") לרכישת רשיון שנתי לשימוש בתוכנת "SmartPrinrer" וכן לרכישת שרות שנתי למכונת קיפול דפים מסוג "Walltec Officemate 2D".

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת "אי. או. אס." פתרונות משרד מתקדמים בע"מ, להלן "הספק",
למתן שירותים, תחזוקה, תיקון תקלות ורכישת חלפים למכונות ביול תוצרת החברה הצרפתית Newpost industrie

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם החברות הבאות:רשימת כל 9 החברות כאן בפנים,.
כל הפירוט והפרטים בפנים.
1."חפר מיכשור ומערכות בע"מ".
2."יגב-חברה לציוד רפואי ואנליטי בע"מ.
3."מודוטק בע"מ".
4."מודקון מערכות בע"מ".
5."אוטומציה ירוחם ושות בע"מ".
6. "סמדר ואקטק בע"מ".
7. "אילפן ציוד וחומרים בע"מ".
8. "ד. בורלא תעשיות השבחת מים בע"מ".
9. "אל חמה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ".

פורסם בתאריך:
לעמוד הקודם123לעמוד הבא