• collage
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
  • vse
  • 1
  • 3
  • בדיקה
  • יולדות
Share |

מרחב חינוכי אפיק

תאור כללי:
מרחב חינוכי "אפיק" בנהריה, נותן מענה חינוכי לילדים ונוער בגילאי 6-18 הנמצאים בזמן אשפוז, ובחינוך מיוחד עד גיל 21.
 
רציונאל:
ביה"ס מהווה מסגרת חינוכית העובדת בהלימה למטרות הטיפול והאשפוז בילד. הוא כפוף לצרכים הרפואיים והטיפוליים של התלמידים מתוך יישום חוק ילדים חולים שתוקף בכנסת בשנת 1996 משרד החינוך והתרבות והאגף לחינוך מיוחד.

מיישם את החוק.
המרחב החינוכי מייצר מיקרו-קוסמוס תקין וקיום חיי שגרה כחוליה בשרשרת הטיפולית בזמן אשפוז.
צוות המורים, המטפלים והסייעות, מיישם את מטרות החינוך במקביל ליחודיות המקצועית "חינוך בזמן אשפוז".
המערך החינוכי נותן שירות במחלקות הפדיאטריות ובמחלקת הדרכת הילד והמשפחה.

צוות בית הספר:

צוות בית הספר כולו שייך למשרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד במחוז צפון
מנהלת בית הספר - יעל קופל
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית - אריאלה דר
יועצת בית הספר - כחל אוסרי

רכזי חינוך:

רינת שרמן-ליאק - רכזת חינוכית כיתת "כרמל" ומנחת קבוצת מיומנויות חברתיות.
שלי הדר - רכזת חינוכית כיתת "כרמל", מורה לרובוטיקה ורכזת תקשוב.
אורית בן יוסף - רכזת חינוכית כיתת "ארבל" ומורה ללשון.
נגה מיטרני - רכזת חינוכית כיתת "ארבל" ומורה למדעים.
אתי בזרנו - רכזת חינוכית כיתת "מרון" ומורה לאומנות.

איציק שור - רכז חינוכי כיתת "מרון" ומורה לתקשורת צילומית.
עליזה שומרוני - רכזת חינוכית כיתת "חרמון" ומורה לתנ"ך, ג"ג והסטוריה.
רחלי לוטטי אזולאי - רכזת חינוכית כיתת "חרמון", מורה למתמטיקה.

מעיין גלילי - רכזת חינוכית כיתת "חרמון", מורה לתקשורת צילומית ורכזת בנות שרות לאומי.
וילמה חורי - רכזת חינוכית כיתת דיאליזה ומורה לרובוטיקה.
סלמה פארן - רכזת חינוכית כיתת כרורגיה.
איילת אסטרחן - רכזת חינוכית כיתת ילדים.

מורים מקצועיים:
ענת סדובסקי - מורה לאמנות ומדריכה פדגוגית.
דנה רבוח - מורה לאומנות.
עמירן סיני - מורה לחינוך גופני.
איריס ברק - מורה לתנועה.
מירב בלדירמן - מורה מחלקת ילדים.
לילה פראג' - מורה מחלקת כירורגית ילדים.
זאב          - מורה לאנגלית.

מתמחים:

בת אל גרהבלי - מתמחה בחינוך מיוחד.
לורן אלימלך - מתמחה בחינוך מיוחד.

מטפלים בהבעה ויצירה:
מעיין גלילי - מטפלת בדרמה.
אורית שנהר - מטפלת בתנועה.
נועה גלגוט - מטפלת באמנות.
סינטיה קנטרוביץ' - מטפלת בדרמה.
פידא ברהום - מטפלת בדרמה.
ערן בן משה - מטפל במוסיקה.

סייעות חינוכיות:

גלינה אורולוב.
עליזה פרץ.
רויטל קורן.
עפרה ברקת.
רחל רואימי.

טלפונים:

מזכירות בית הספר: ז'קלין בן שמואל, חוה שפיגלר - 049107225
אב בית: ברוך בריגדה

קישורים

אלבום תמונות מהווי המרחב החינוכי אפיק

ימי המדע תשע"ז